Współpraca z P&I


Jesteśmy autoryzowanym partnerem 
Personal & Informatik A.G w Polsce


W roku 2003 nawiązaliśmy ścisłą współpracę z firmą Personal & Informatik A.G producentem aplikacji P&I LOGA systemu kadrowo-płacowego z zintegrowanym modułem rozliczania czasu pracy P&I LOGA Time Management. Wspólnie z naszym partnerem dokonaliśmy lokalizacji oprogramowania. Firma DMZ-Chemak na bieżąco serwisuje polską wersję systemu.


Oddziały i Partnerzy P&I


logo_new.jpg


kwadrat.png Oddział P&I

kwadrat_kolor.png Partner P&I

kwadrat_jz.png Partner i pracownicy P&I

 

oddziały i partnerzy perosnal & informatik ag

P&I w liczbach


 

 

12 krajów europejskich z systemem P&I LOGA

5 000 000  pasków wynagrodzeń generowanych miesięcznie z systemu P&I LOGA

 
 

16 000 tys. klientów końcowych

4 000 tys. klientów
bezpośrednich

 
 

120 000 000 EUR obrotu rocznie

399 pracowników