Logo

P&I Loga

Kadry i wynagrodzenia pod kontrolą

Wielojęzyczny, uniwersalny system kadrowo-płacowy, który powstał w ścisłej współpracy ze specjalistami do zarządzania kadrami. Charakteryzuje się łatwością dostosowania do specyfiki branżowej, co z pewnością czyni pracę działów personalnych łatwiejszą.

P&I LOGA -  kompleksowe oprogramowanie do kadr i płac na światowym poziomie

Od 15 lat na polskim rynku.

System do kadr i płac P&I LOGA na polskim rynku to efekt blisko 15-letniego partnerstwa naszej firmy z wiodącym w Europie dostawcą rozwiązań HR, firmą P&I A.G. W wyniku tej współpracy zarówno funkcjonalność jak i cena za system płacowy zostały dostosowane do wymagań polskiego rynku.

15 000firm

korzysta z aplikacji LOGA, w tym największe globalne przedsiębiorstwa i instytucje

5 000 000wynagrodzeń

miesięcznie oblicza program kadrowo płacowy P&I LOGA

Wybrane funkcje P&I LOGA


wallet.png

Rozliczenia wsteczne - mechanizm automatycznej korekty wstecznej

Możliwość rejestracji zaległych dokumentów (np. podwyżka, zwolnienie lekarskie) po "zamknięciu miesiąca". Mechanizm powoduje ponowne uruchomienie procesu "nie nadpisując" bieżącego rozliczenia. Różnice wynikające z korekt są uwzględniane przy bieżącej wypłacie (informacja na pasku wygrodzenia).


gear.png

Worflow - definiowanie i realizacja procesów

Mechanizm, który ułatwia użytkownikowi obsługę określonych procesów kadrowych przy zachowaniu zdefiniowanych przez administratora ścieżek przepływu danych. Z modulem Workflow, użytkownik systemu prowadzony jest "krok po kroku" przez kolejne etapy danego procesu z zachowaniem odpowiedniej kolejności.


chart_line.png

Generator raportów - dowolny raport od ręki

Narzędzie za pomocą którego można zdefiniować raport zawierający dowolną informację kadrowo-płacową przechowywaną w systemie. Dzięki niezwykle elastycznemu generatorowi raportów użytkownik może zestawić wszelkie dane zawarte w systemie kadrowo płacowym.


wilopodmiotowosc.png

Wielopodmiotowość - wiele firm w jednym systemie

W przypadku wdrożeń w spółkach holdingowych system P&I LOGA bez problemu obsłuży wszystkie podmioty gospodarcze w organizacji w ramach jednej bazy danych

Dodatkowe mechanizmy wspomagające obsługę
systemu kadrowo płacowego

ulubione

Ulubione

Tworzenie indywidualnych widoków przeglądania danych.
wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Możliwość wyszukiwania danych według wybranych kryteriów.
Historia zmian

Historia zmian

Pełny wgląd do historii wykonanych operacji.
Pola obowiązkowe

Pola obowiązkowe

Mechanizm wymuszający pełne wypełnienie ekranu.
Pola słownikowe

Pola słownikowe

Możliwość definiowania pól z zdeklarowanymi wartościami.
kontrola_poprawnosci_danych.png

Auto-weryfikacja

Kontrola poprawności wprowadzanych danych.
przypomnienia

Przypomnienia

Wbudowany mechanizm przypomnień czynności kadrowych.

ODKRYJ elementy systemu do płac P&I LOGA

ikonaKlikaj na klockach aby poznać cechy systemu LOGA.
Loga x Xx
Loga 1 E

Elastyczność

Aplikacja dostosowuje się do wymagań użytkownika lub specyfiki jego branży.

Loga 2 N

Nowoczesność

Zastosowano najnowsze technologie informatyczne współpracujące z zasobami IT klienta.

Loga 3 Ek

Ergonomia i komfort pracy

Przyjazny system pomocy użytkownikom oraz czytelny interfejs. Zintegrowany mechanizm workflow umożliwia pracę w trybie obsługi procesów kadrowych, prowadząc użytkownika przez kolejne etapy.

Loga 4 S

Skalowalność

Aplikacja bez problemu dopasuje się do wielkości i struktury organizacyjnej klienta.

Loga 5 W

Wielojęzyczność

Jednoczesna obsługa wielu popularnych języków europejskich.

Loga 6 Od

Ochrona danych

Rozbudowane mechanizmy ochrony danych i zarządzania dostępami.

Loga 7 Ad

Analiza danych i gen. raportów

Zautomatyzowana analiza danych.

Generowanie nawet bardzo złożonych raportów według kryteriów określonych przez użytkownika.

Loga 8 Iz

Inteligentne zarządzanie danymi

Aplikacja przechowuje tylko niezbędne dane (nie dubluje ich) i umożliwia ich łatwy podgląd.

Loga 9 Sr

Stały rozwój

Nowe wersje min. co kwartał - zgodność z prawem oraz bezpieczeństwo i funkcjonalność - większe możliwości.

Loga 10 Zp

Zgodność z przepisami

Aplikacja jest zawsze "na bieżąco" z najnowszymi przepisami i wymaganiami.

Loga 11 Wp

Wielopodmiotowość

Obsługa firm typu holdingowego, składających się z wielu podmiotów.

Loga 12 Łw

Łatwe wdrożenie

Współpracuje z wieloma platformami informatycznymi, systemami ERP, czy bazami danych.

Loga 1 E Elastyczność
Loga 2 N Nowoczesność
Loga 3 Ek Ergonomia i komfort pracy
Loga 4 S Skalowalność
Loga 5 W Wielojęzyczność
Loga 6 Od Ochrona danych
Loga 7 Ad Analiza danych i gen. raportów
Loga 8 Iz Inteligentne zarządzanie danymi
Loga 9 Sr Stały rozwój
Loga 10 Zp Zgodność z przepisami
Loga 11 Wp Wielo- podmiotowość
Loga 12 Łw Łatwe wdrożenie

System LOGA oferuje ponadto zestaw tzw. funkcjonalności "bazowych"

Loga 0 Zr Zintegrowane rozwiązanie bez wewnętrznych interfejsów
Loga 0 Pd Przegląd danych w generatorze raportów i analiz
Loga 0 Ji Jednolity interfejs użytkownika
Loga 0 Dp Definiowane procesy pracy
Loga 0 Io Integracja z MS Office
Loga 1 E Elastyczność

Aplikacja dostosowuje się do wymagań użytkownika lub specyfiki jego branży.

Loga 2 N Nowoczesność

Zastosowano najnowsze technologie informatyczne współpracujące z zasobami IT klienta.

Loga 3 Ek Ergonomia i komfort pracy

Przyjazny system pomocy użytkownikom oraz czytelny interfejs. Zintegrowany mechanizm workflow umożliwia pracę w trybie obsługi procesów kadrowych, prowadząc użytkownika przez kolejne etapy.

Loga 4 S Skalowalność

Aplikacja bez problemu dopasuje się do wielkości i struktury organizacyjnej klienta.

Loga 5 W Wielojęzyczność

Jednoczesna obsługa wielu popularnych języków europejskich.

Loga 6 Od Ochrona danych

Rozbudowane mechanizmy ochrony danych i zarządzania dostępami.

Loga 7 Ad Analiza danych i gen. raportów

Zautomatyzowana analiza danych.

Generowanie nawet bardzo złożonych raportów według kryteriów określonych przez użytkownika.

Loga 8 Iz Inteligentne zarządzanie danymi

Aplikacja przechowuje tylko niezbędne dane (nie dubluje ich) i umożliwia ich łatwy podgląd.

Loga 9 Sr Stały rozwój

Nowe wersje min. co kwartał - zgodność z prawem oraz bezpieczeństwo i funkcjonalność - większe możliwości.

Loga 10 Zp Zgodność z przepisami

Aplikacja jest zawsze "na bieżąco" z najnowszymi przepisami i wymaganiami.

Loga 11 Wp Wielo- podmiotowość

Obsługa firm typu holdingowego, składających się z wielu podmiotów.

Loga 12 Łw Łatwe wdrożenie

Współpracuje z wieloma platformami informatycznymi, systemami ERP, czy bazami danych.

Program płacowy P&I LOGA oferuje ponadto zestaw tzw. funkcjonalności "bazowych

Loga 0 Zr Zintegrowane rozwiązanie bez wewnętrznych interfejsów
Loga 0 Pd Przegląd danych w generatorze raportów i analiz
Loga 0 Ji Jednolity interfejs użytkownika
Loga 0 Dp Definiowane procesy pracy
Loga 0 Io Integracja z MS Office
Przemysł tick
Obraz nie został znaleziony.
Obraz nie został znaleziony.

Potrzebujesz więcej informacji?