P&I Loga Time Management

Skuteczne zarządzanie czasem pracy

System do planowania i rozliczania czasu pracy

Na rynku wygra ten, kto osiągnie więcej w jak najkrótszym czasie.

Żadna firma nie może pozwolić sobie na marnowanie tego cennego zasobu. Wykorzystanie czasu należy ściśle kontrolować – zwłaszcza w odniesieniu do personelu twojej firmy.

Czym jest aplikacja RCP P&I LOGA TIME?

Aplikacja do gospodarki czasem

Jest to aplikacja, która daje możliwość skutecznej gospodarki czasem pracy obejmująca planowanie, rejestrację, rozliczanie i analizę czasu pracy.

Narzędzie automatyzacji

To nowoczesne narzędzie informatyczne wyposażone w zestaw funkcji, które automatyzują i przyśpieszają wiele procesów, związane z zarządzaniem czasu pracy.

Jeden z modułów w tandemie

To sposób na uzyskanie efektu synergii poprzez współpracę modułu TIME z systemem kadrowo-płacowym P&I LOGA. Mowa tu o unikalnym połączeniu funkcji ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy.

Gwarancja zgodności z przepisami

P&I LOGA TIME to gwarancja zgodności Twoich decyzji z aktualnymi przepisami.

Większość funkcji i informacji zcentralizowana w jednym ekranie, który można w pełni dostosować do swoich potrzeb. Planuj czas pracy, zarządzaj nadgodzinami i kontroluj czas pracy z jednego miejsca w systemie.

Łatwe generowanie każdego rodzaju informacji o czasie pracy. Wybierz jeden z predefiniowanych raportów, lub skorzytaj z możliwości generatora raportów i generuj raporty do większości popularnych formatów, tj xls, pdf, csv, html...

Rozbudowany system kontroli: Raportowanie braków odczytów, weryfikacja poprawności harmonogramów, analiza absencji, informowanie o DOWOLNYCH przekroczeniach - możliwość budowania własnych kontroli

Funkcje systemu do ewidencji czasu pracy
P&I LOGA TIME

Kliknij na dowolny z wycinków zegara aby dowiedzieć się więcej o możliwościach aplikacji

Parametryzacja

Ogromne możliwości w zakresie definiowania systemów czasu pracy, które gwarantują pełne odzwierciedlenie warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa

Planowanie

System wsparcia dla planowania harmonogramów, umożliwiający włączenie kierowników produkcji w proces rozliczenia czasu pracy

Rejestracja

Współpraca z każdym rodzajem urządzeń rejestrującym czas pracy. Przejrzysta ewidencja czasu wejść i wyjść

Kontrola dostępu

Zarządzanie strefami oraz profilami dostępu bezpośrednio z systemu kadrowego

Automatyczne przetwarzanie

Automatyzacja wielu procesów związanych z rozliczeniem czasu pracy w firmie. M.in. : Dopasowanie zmian rob. na bazie odczytów pracownika, Automatyczne generowanie dodatków, Automatyczne bilansowanie

Rozliczanie kosztów

Możliwość automatycznego rozliczania kosztów według miejsca ich powstawania. Automatyczne generowanie składników wynagrodzenia w podziale na MPK (centra kosztowe)

Rozliczanie projektów

Możliwość rozliczania czasu pracy w projektach (także w połączeniu z rozliczeniem kosztów) z dokładnością do pojedynczych działań

Zarządzanie nadgodzinami

Elastyczny system dodatków, Kontrola limitów nadgodzin, Możliwość prowadzenie dowolnych sald

Bilansowanie czasu pracy

Ułatwione bilansowanie czasu pracy w ramach okresu rozliczeniowego

Przekazywanie danych

Jednolita baza danych z systemem kadrowo-płacowym LOGA gwarantuje stały dostęp do aktualnych danych i brak uciążliwych importów i synchronizacji

Samoobsługa pracowników

Dostęp do aktualnych informacji o harmonogramach swoich i innych członków zespołu, czasie pracy i absencjach. Obiegi elektronicznych wniosków o absencje, nadgodziny, wyjścia prywatne, odpracowania i zamiany godzin pracy.

Analizy

Nieograniczone możliwości analizy wszystkich aspektów rozliczenia czasu pracy w oparciu o rozbudowany generator raportów oraz zestaw gotowych

Parametryzacja
Planowanie
Rejestracja
Kontrola dostępu
Automatyczne przetwarzanie
Rozliczanie kosztów
Rozliczanie projektów
Zarządzanie nadgodzinami
Bilansowanie czasu pracy
Przekazywanie danych
Samoobsługa pracowników
Analizy

Parametryzacja

Ogromne możliwości w zakresie definiowania systemów czasu pracy, które gwarantują pełne odzwierciedlenie warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa

Planowanie

System wsparcia dla planowania harmonogramów, umożliwiający włączenie kierowników produkcji w proces rozliczenia czasu pracy

Rejestracja

Współpraca z każdym rodzajem urządzeń rejestrującym czas pracy. Przejrzysta ewidencja czasu wejść i wyjść

Kontrola dostępu

Zarządzanie strefami oraz profilami dostępu bezpośrednio z systemu kadrowego

Automatyczne przetwarzanie

Automatyzacja wielu procesów związanych z rozliczeniem czasu pracy w firmie. M.in. : Dopasowanie zmian rob. na bazie odczytów pracownika, Automatyczne generowanie dodatków, Automatyczne bilansowanie

Rozliczanie kosztów

Możliwość automatycznego rozliczania kosztów według miejsca ich powstawania. Automatyczne generowanie składników wynagrodzenia w podziale na MPK (centra kosztowe)

Rozliczanie projektów

Możliwość rozliczania czasu pracy w projektach (także w połączeniu z rozliczeniem kosztów) z dokładnością do pojedynczych działań

Zarządzanie nadgodzinami

Elastyczny system dodatków, Kontrola limitów nadgodzin, Możliwość prowadzenie dowolnych sald

Bilansowanie czasu pracy

Ułatwione bilansowanie czasu pracy w ramach okresu rozliczeniowego

Przekazywanie danych

Jednolita baza danych z systemem kadrowo-płacowym LOGA gwarantuje stały dostęp do aktualnych danych i brak uciążliwych importów i synchronizacji

Samoobsługa pracowników

Dostęp do aktualnych informacji o harmonogramach swoich i innych członków zespołu, czasie pracy i absencjach. Obiegi elektronicznych wniosków o absencje, nadgodziny, wyjścia prywatne, odpracowania i zamiany godzin pracy.

Analizy

Nieograniczone możliwości analizy wszystkich aspektów rozliczenia czasu pracy w oparciu o rozbudowany generator raportów oraz zestaw gotowych

Potrzebujesz więcej informacji?