GRAFIKI

Funkcjonalne i proste narzędzie do planowania i rozliczania czasu pracy

W wielu firmach nie ma potrzeby instalacji urządzeń do rejestracji czasu pracy, natomiast jest potrzeba planowania i rozliczania czasu pracy. Moduł GRAFIKI posiada funkcje budowania grafików czasu pracy dla grup pracowników z możliwością wprowadzania indywidualnych zmian dla pracownika. Posiada on również funkcje rozliczania i bilansowania czasu pracy.

Zobacz dlaczego mamy dwa systemy do zarządzania czasem pracy

Każdy kierownik i brygadzista ma możliwość we własnym zakresie planować i rozliczać czas pracy swoich pracowników.

Rozliczenie czasu pracy obejmuje czas nominalny, czas przepracowany, nadgodziny w rozbiciu na rodzaje, nieobecności i czas nocny. Czas przepracowany pracownika może być rozdzielony na centra kosztowe, linie biznesowe, grupy produktowe itp.  Po rozliczeniu czasu pracy generowane są składniki wynagrodzeń i transferowane do systemu kadrowo płacowego.

Przykładowy ekran modułu GRAFIKIPrzykładowy ekran modułu GRAFIKIPrzykładowy ekran modułu GRAFIKI

Moduł GRAFIKI pozwala na:

icon_1.png

Planowanie czasu pracy w różnorodnych systemach czasu pracy.

icon_2.png

Kontrolę zgodności z prawem pracy.

icon_3.png

Ewidencjonowanie
absencji

icon_4.png

Rozliczanie nadgodzin. Elektroniczne wnioski o nadgodziny, zlecenia pracy w godzinach nadliczbowych, odbiory, rozliczanie.

icon_5.png

Bilansowanie i rozliczanie czasu pracy

icon_6.png

Elektroniczne planowanie urlopów i elektroniczne wnioski urlopowe.

icon_8.png

Interfejs do systemu kadrowo płacowego. Eksport gotowych składników czasowych do wypłaty.

icon_7.png

Raportowanie
 
 
 
 
 
 
 
 

Potrzebujesz więcej informacji?