OCENA

Moduł wspierający oceny okresowe pracowników

Moduł OCENA systemu KARO HRMS usprawnia proces oceny na wszystkich jego etapach. Począwszy od definiowania arkuszy oceny poprzez wypełnienie ich przez oceniających aż po raportowanie.

System pozwala na przeprowadzanie różnorodnych ocen w dowolnych okresach czasu. Jedną  z najczęściej stosowanych ocen jest ocena efektywności pracowników z automatycznym wyliczeniem premii po ocenie i transferem jej do systemu płacowego. Krzywe poziomu premii definiowane są w systemie i podpinane do arkuszy ocen. Po zakończeniu oceny system umożliwia kontrolowanie jakości oceny poprzez weryfikację rozkładu wyników oceny oraz rankingowanie pracowników.

Przykładowe ekrany modułu

 
Przykładowy ekran modułu OcenaPrzykładowy ekran modułu Ocena
 

Moduł OCENA obejmuje całość zagadnień związanych z oceną pracowników:

definiowanie arkuszy ocen, obszarów, mierników, kryteriów

definiowanie dowolnej ilości krzywych premiowych

definiowanie celów na najbliższy okres

tworzenie osobnych arkuszy ocena dla działów, stanowisk
i pojedynczych pracowników

import wyników biznesowych z odpowiednich systemów (FK, CRM, MIS)

prowadzenie i nadzorowanie procesu oceny, e-maile do oceniających, pilnowanie terminów, ścieżka akceptacji oceny

weryfikację jakości ocen wprowadzanych przez oceniających (analiza rozkładu ocen)

automatyczne wyliczenie premii i prowizji po zakończeniu oceny

automatyczny transfer wyliczonych składników do systemu kadrowo-płacowego

dostęp do historii ocen przez pracownika i managera

tworzenie rankingu pracowników

definiowanie różnych okresów oceny dla różnych grup pracowników

Potrzebujesz więcej informacji?