• Sprawdzony dostawca systemów HR
 • tel. +48 91 48 59 300
 • info@dmz.pl

Portal Managera

produkt-portal-managera-main.jpg

 

Moduł systemu do zarządzania personelem KARO HRMS dedykowany dla managerów wszystkich szczebli.
Dostarcza kompleksowych informacji o pracownikach podległych managerowi wraz z danymi historycznymi.

Za pomocą funkcji Portalu, manager może między innymi:

- zaplanować urlopy swoich pracowników na podstawie ich wniosków,

- wysyłać pracowników na szkolenia,

- składać zlecenia rekrutacyjne,

- weryfikować i rozliczać nadgodziny,

- znaleźć pracowników posiadających określone kwalifikacji,

- wysłać wniosek o podwyżkę dla swoich podwładnych,

- sprawdzić kogo nie ma dzisiaj w pracy.

 

Portal Managera pozwala na wyszukiwanie pracowników według zdefiniowanych kryteriów i tworzenie specjalizowanych raportów z eksportem do Excel.

Samoobsługa managerska - zobacz jak prosta jest praca z systemem KARO HRMS:
 

wystarczy 1 minuta aby
wysłać wniosek o zmianę
wynagrodzenia dla swoich
podwładnych!

Wystawienie wniosku o zmianę wynagrodzenia dla podwładnych
w systemie KARO HRMS

Dzięki temu modułowi managerowie mają dostęp do następujących danych:
 • lista podwładnych
 • informacje o podwładnych
 • absencje pracowników
 • karty absencji
 • szkolenia podwładnych
 • kwalifikacje podległych pracowników
 • kompetencje
 • wyposażenia podwładnych
 • kończące się umowy pracowników
 • oceny pracowników
Potrzebujesz więcej informacji?