PORTAL MANAGERA

Platforma samoobsługowa dedykowana przełożonym

Moduł dedykowany dla managerów wszystkich szczebli. Dostarcza kompleksowych informacji o pracownikach podległych managerowi wraz z danymi historycznymi.

Za pomocą funkcji Portalu, manager może między innymi:

  • zaplanować urlopy swoich pracowników na podstawie ich wniosków,
  • wysyłać pracowników na szkolenia,
  • składać zlecenia rekrutacyjne,
  • weryfikować i rozliczać nadgodziny,
  • znaleźć pracowników posiadających określone kwalifikacji,
  • wysłać wniosek o podwyżkę dla swoich podwładnych,
  • sprawdzić kogo nie ma dzisiaj w pracy.
 
 

PORTAL MANAGERA pozwala na wyszukiwanie pracowników według zdefiniowanych kryteriów i tworzenie specjalizowanych raportów z eksportem do Excel.

Samoobsługa managerska - ZOBACZ JAK PROSTA JEST PRACA
Z SYSTEMEM KARO HRMS

wystarczy 1 minuta aby wysłać wniosek o zmianę wynagrodzenia dla swoich podwładnych

Wystawienie wniosku o zmianę wynagrodzenia dla podwładnych w systemie KARO HRMS

Managerowie mają dostęp do następujących danych:

Lista
podwładnych

Informacje o podwładnych

Absencje podwładnych

Karta absencji podwładnych

 Szkolenia podwładnych

Kwalifikacje podwładnych

Kompetencje podwładnych

Wyposażenie podwładnych

Kończące się umowy pracowników

Oceny
pracowników

Potrzebujesz więcej informacji?