Karo HRMS

Kompleksowy system do zarządzania personelem

To nowoczesny i funkcjonalny system do zarządzania zasobami ludzkimi. Wspiera zarówno specjalistów HR, kadrę zarządzającą oraz szeregowych pracowników.

Co zyskam dzięki wdrożeniu systemu KARO HRMS?

tick tick

Znaczący wzrost wydajności Działu Kadr

tick tick

Ograniczenie ilości dokumentów papierowych

tick tick

Zautomatyzowaną obsługę wielu żmudnych procesów

tick tick

Spójny, przemyślany, a zarazem przyjazny system realizujący procesy personalne

tick tick

Większe zaangażowania menadżerów i pracowników w procesy kadrowe

tick tick

Gwarancje bezpieczeństwa danych

tick tick

Kompleksowe narzędzie do zarządzania kapitałem ludzkim w firmie

Czy proces wdrożenia systemu będzie trudny?

NIE, ponieważ:

 • System jest intuicyjny i prosty w obsłudze
 • Może go obsłużyć dowolny pracownik firmy przez zwykłą przeglądarkę internetową lub kiosk z dotykowym panelem
 • KARO HRMS może współpracować z każdym systemem kadrowo-płacowym
 • Umożliwia łatwe konfigurowanie i parametryzację procesów

Dzięki modułowej budowie systemu KARO HRMS, masz możliwość stworzenia Kompleksowego Systemu do Zarządzania Personelem, zawierającego funkcjonalności dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb.

MODUŁY systemu KARO HRMS

Baza

Jest to podstawowy moduł systemu KARO HRMS odpowiedzialny za utrzymanie struktury organizacyjnej i podstawowych kodów systemu. Moduł ten umożliwia definiowania skomplikowanych struktur organizacyjnych obejmujących kilka powiązanych ze sobą firm.

Portal Pracownika

Jest to moduł samoobsługowy, dzięki któremu każdy pracownik może być aktywnym uczestnikiem procesów personalnych. Oferowana jest również wersja uproszczona Portalu Pracownika na ekrany dotykowe. Dowiedz się więcej

Kompetencje

Kompleksowy moduł obejmujący cały proces od opisywania kompetencji, poprzez budowanie arkuszy kompetencji, ocenę kompetencji 90, 180, 270 i 360° aż po tworzenie indywidualnych planów rozwoju pracownika. Dowiedz się więcej

Szkolenia

Moduł obsługuje całość zagadnień związanych ze szkoleniami w firmie od planowania, budżetowania poprzez organizację aż do rozliczenia szkolenia. Moduł pozwala wybrać najlepszą firmę szkolącą i najlepszego wykładowcę.

Kariera

Jest to zbiór funkcji związanych z procesem awansowania i zarządzania karierami pracowników. Udostępnia funkcje zarządzające ścieżkami kariery, indywidualnymi planami rozwoju i polityką następstw. Moduł ten jest połączony z Oceną Kompetencji i Szkoleniami.

Rekrutacja

Moduł wspierający procesy rekrutacji z wykorzystaniem Internetu oraz selekcji kandydatów. Obsługiwany jest cały proces od momentu złożenia zlecenia rekrutacyjnego przez managera aż do momentu skierowania pracownika do zatrudnienia.

Ocena

Narzędzie wspomagające procesy związane z oceną okresową pracowników. Dzięki daleko posuniętej parametryzacji moduł umożliwia definiowanie kryteriów oceny, stopni oceny, sposobu przeprowadzania oceny oraz formularzy arkuszy ocen. Dowiedz się więcej

Delegacje

Moduł Delegacje/Podróże służbowe umożliwia rozliczanie delegacji krajowych oraz zagranicznych. System pozwala na zdefiniowanie różnych stawek diet i ryczałtów. Dowiedz się więcej

Grafiki

Moduł GRAFIKI posiada funkcje budowania grafików czasu pracy dla grup pracowników z możliwością wprowadzania indywidualnych zmian dla pracownika. Posiada on również funkcje rozliczania i bilansowania czasu pracy. Dowiedz się więcej

Portal Managera

Samoobsługa managerska to narzędzie wspierające pracowników działu HR w realizacji wielu procesów kadrowych i płacowych. Dzięki przyjaznemu interfejsowi przełożeni mogą samodzielnie wykonywać czynności, które były do niedawna zarezerwowane tylko dla działu kadr. Dowiedz się więcej 

 

Przeczytaj jak wyglądało wdrożenie modułu KARO HRMS W FM Banku

Wyobraź sobie, że poszczególne moduły systemu KARO HRMS to klocki.

Posługując się nimi, możesz zbudować system, który całkowicie spełni oczekiwania twojej firmy.

Umieść klocki na podstawie, aby zbudować taki system HRMS, jaki jest ci potrzebny.
Baza

Baza

Generalne porządki w sprawach kadrowych.

 • podstawa systemu,
 • pomaga określić i uporządkować struktury organizacyjne w firmie
 • generuje karty opisu stanowiska pracy
 • organizuje i definiuje zależności służbowe
 • współpracuje z wieloma systemami kadrowo-placowymi

PORTAL PRACOWNIKA

Pozwól pracownikom samodzielnie załatwiać swoje sprawy.

 • udostępnia komplet danych kadrowo-płacowych pracownikom
 • umożliwia pracownikom składanie wniosków i dokumentów w formie elektronicznej

Kompetencje

Rozpoznaj i doceń potencjał swoich pracowników, zanim zrobi to konkurencja.

 • wspiera tworzenie profili kompetencyjnych
 • znacząco usprawnia proces oceny kompetencji
 • usprawnia tworzenie indywidualnych planów rozwoju pracowników
 • pomaga rozpoznać i wykorzystać potencjał pracowników

SZKOLENIA

Zorganizuj szkolenia, które pomogą twoim pracownikom rozwinąć skrzydła.

 • porządkuje proces organizacji szkoleń: planowanie, budżetowanie, itd.
 • pomaga wybrać optymalne firmy szkoleniowe i prowadzących
 • generuje niezbędne dokumenty
 • prowadzi ewidencję kompetencji i uprawnień zdobytych przez pracowników
 • pomaga przeprowadzić ocenę efektywności szkolenia

KARIERA

Pokaż pracownikom, że ich kariera znajduje się w dobrych rękach.

 • pomaga zarządzać procesem awansowania pracowników
 • ułatwia określenie ścieżek kariery pracowników i ich indywidualnych planów rozwoju

REKRUTACJA

Zajmie się formalnościami, żebyś ty mógł skupić się na wyborze kandydata.

 • organizuje proces tworzenia i publikacji ogłoszeń
 • wspomaga proces selekcji kandydata w oparciu o bazę CV
 • prowadzi pełną dokumentację procesu
 • generuje arkusze ocen i arkusze wyników testów psychometrycznych
 • pomaga w prowadzeniu korespondencji z kandydatem i generuje automatyczne emaile

OCENA

Stwórz czytelny i sprawiedliwy system ocen, których nikt nie będzie kwestionował.

 • wspomaga przeprowadzanie różnorodnych ocen pracowników
 • pozwala przeprowadzić procesy: stawiania celów, ich przeglądu oraz oceny ich realizacji w MbO
 • automatycznie wylicza premie w oparciu o oceny i przesyła je do systemu płacowego
 • umożliwia definiowanie kryteriów i stopni oceny
 • tworzy rankingi pracowników

DELEGACJE

Nie marnuj czasu swoich pracowników na rozliczanie podróży służbowych .

 • przyspiesza wszystkie etapy rozliczenia podróży służbowych
 • pilnuje terminowości rozliczeń
 • kontroluje wydatki przez ścisłe określenie zaliczek, diet itp
 • zwiększa zaangażowanie pracowników w proces rozliczeń delegacji

GRAFIKI

Układanie grafików nie musi wyglądać jak test z matematyki.

 • kompleksowe wsparcie procesu planowania i rozliczania pracy
 • opracowuje grafiki dla pracowników
 • usprawnia bilansowanie czasu pracy
 • określa składniki wynagrodzeń i przesyła je do systemu kadrowego

PORTAL MANAGERA

Wszystko, czego potrzebuje manager, żeby przestać zawracać głowę Działowi HR.

 • udostępnia managerom komplet danych o pracownikach
 • pomaga managerom:
  • planować urlopy pracowników nad podstawie wniosków
  • wysyłać pracowników na szkolenia
  • składać zlecenia rekrutacyjne
  • rozliczać nadgodziny
  • weryfikować absencje pracowników
B B Bazaseparator

Generalne porządki w sprawach kadrowych.

PP PP Portal pracownikaseparator

Pozwól pracownikom samodzielnie załatwiać swoje sprawy.

KP KP Kompetencjeseparator

Rozpoznaj i doceń potencjał swoich pracowników, zanim zrobi to konkurencja.

SZ SZ Szkoleniaseparator

Zorganizuj szkolenia, które pomogą twoim pracownikom rozwinąć skrzydła.

K K Karieraseparator

Pokaż pracownikom, że ich kariera znajduje się w dobrych rękach.

R R Rekrutacjaseparator

Zajmie się formalnościami, żebyś ty mógł skupić się na wyborze kandydata.

O O Ocenaseparator

Stwórz czytelny i sprawiedliwy system ocen, których nikt nie będzie kwestionował.

D D Delegacjeseparator

Koniec sporów o to, kto miał zrobić co i kiedy.

G G Grafikiseparator

Układanie grafików nie musi wyglądać jak test z matematyki.

PM PM Portal manageraseparator

Wszystko, czego potrzebuje manager, żeby przestać zawracać głowę Działowi HR.

Potrzebujesz więcej informacji?